MOBILNOŚĆ I TRANSPORT
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
node

Zavod Zarja

 1. Polski
 2. Slovenščina
What are you doing/aiming to do for road safety? 

Naš cilj za naslednja tri leta je doseči najvišjo možno stopnjo samostojnosti oseb po hudi poškodbi možganov in njihovo aktivno vključevanje v promet. Zato se zavezujemo, da bomo izvedli naslednje akcije:

 1. Usposabljali naše uporabnike (ljudi, ki so utrpeli poškodbo možganov in za katere skrbi Zavod Zarja) v cestnoprometni varnosti
  V naslednjih treh letih bomo poučevali naše uporabnike, ki so utrpeli poškodbe na glavi in delavce zavoda, ki delajo z njimi o bolj odgovornem vedenju, kadar so vključeni v promet. S to akcijo bomo pristopili k vsem 44 uporabnikom Zavoda Zarja in k 20 sodelavcem, zaposlenim na zavodu.
  To usposabljanje bo prilagojeno potrebam vsakega posameznega uporabnika in bo sestavljeno iz dveh delov: teoretičnega in praktičnega. Oba dela bosta potekala v sodelovanju z inštruktorji za varno vožnjo v cestnem prometu in s policijo.
  V teoretičnem delu bodo naši uporabniki spoznali osnovna pravila cestnoprometne varnosti in prometnih oznak.
  Praktični del bo vseboval naslednje:
  • v varni vožnji po progi bomo usposabljali uporabnike, ki so vključeni v promet kot vozniki
  • analizirali bomo potencialna tveganja na poti v Zavod Zarja in poiskali najvarnejšo pot za vsakega posameznika
  • v sodelovanju s policijo bomo organizirali praktične teste veščin za samostojno vedenje naših uporabnikov-pešcev
  • v sodelovanju z Zavodom za usposabljanje invalidne mladine Kamnik bomo organizirali izobraževalne delavnice, ki bodo uporabnikom omogočile varno vključevanje v promet
  • uporabniki na kolesih bodo tudi prejeli praktično usposabljanje glede obvladanja ulic na klancih
  • usposabljali bomo uporabnike in voznika kombija, ki ga uporabljajo vsak dan.
 2. Delavnice za vrtce in osnovne šole
  Letno bomo obiskali do 5 vrtcev in 5 osnovnih šol ter v njih organizirali preventivne delavnice za otroke od 2 do 10 let. Delavnico bo vodil eden naših uporabnikov, ki je utrpel poškodbo na glavi v prometni nesreči. Glavni namen te akcije bo naučiti otroke o pomembnosti cestnoprometne varnosti.
 3. Nadaljevanje projekta »Mladi Mladim«
  Letno bo naš zavod obiskalo do 10 srednjih šol. Učenci vsake šole, stari med 16 in 18 let, bodo organizirali dogodek ali delavnico za naše uporabnike. Naši uporabniki pa bodo s pomočjo članov zavoda organizirali predavanje ali delavnico na temo cestnoprometne varnosti, preprečevanja, vzrokov in posledic poškodb na glavi.
 4. Informiranje o pomanjkanju prometnih oznak
  V sodelovanju z Občino mesta Ljubljana, krajevno skupnostjo Jarše in lastniki posesti bomo poskusili izboljšati prometne oznake in arhitekturne bariere okoli stanovanjskih enot, kjer živijo naši uporabniki. Izvedli bomo interno raziskavo o problemih, s katerimi se naši uporabniki vsakodnevno soočajo, rezultate pa nato predstavili oblastem po pošti in na sestankih, ki jih bomo organizirali.

Ljubljana, 26. junij 2008

Notified for renewal? 
0