MOBILITĀTE UN TRANSPORTS
Eiropas Ceļu satiksmes drošības harta