ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
1000-5000

1000-5000

Every year thousands of people in our country find tragic death on the asphalt. A disproportionate percentage of these are motorcyclists. More specifically, even though motorcyclists represent a relatively small percentage of traffic, according to the statistics provided by the Hellenic Statistical...
We found there was a complete lack of information available for families of victims of road traffic collisions.
We found out that there was Mandatory testing of deceased drivers involved in road traffic collisions, for alcohol, but no testing of surviving drivers involved. Research carried out by PARC.
Lack of road safety education for children at Portuguese schools.
Speed limits on highways and local roads, safety belt, head lights on all the time.
Number of fatalities (pedestrians, cyclists, motorcyclists, moped riders) on the Latvian auto roads, especially during weak visibility period, grows. For the first time since 2001, there had been an increase of the total number of deaths in 2013 where vulnerable road users composed 53,6%. Tendency...
La Seguridad Vial, en especial de las motocicletas, que es el sector más vulnerable, incidiendo en la red provincial de carreteras dependientes de la Diputación de Málaga, que consta de 860 kilómetros
Les conduites à risque chez les jeunes conducteurs.
Safety of load attachment in utility cars, as recently we we had some incidents related to this topic.
There are currently over 2 million older drivers in the UK. With major advances in medical car and healthier lifestyles, this is set to increase significantly over the coming years. The functional limitations pf the ageing process can make driving more difficult over time and, because it’s often a...
Tackle the issue of Road Safety directed to young people and make them aware that road crashes consist the first cause of fatal and serious injuries for ages 15-29.
Los accidentes de tráfico en carretera son un problema de primer orden al que se enfrenta actualmente nuestra sociedad. El riesgo de sufrir lesiones cerebrales tras sufrir un accidente, se sitúa en una población joven, ya que cerca del 70% de los traumatismos craneo encefálicos que se producen...
We wish to contribute in road safety in our region, our country and of course in the European Union. The main problem is the road fatalities concerning young people, and especially people between the age of 15-29.The fatal crashes take place mostly during the weekends and holidays. Education is...
Getting more children and young people to wear a cycle helmet and to adopt other safer cycling measures to reduce the number of child cyclists who are killed and seriously injured in cycling accidents in the UK every year.
REDUCCION DE ACCIDENTES DE TRAFICO
We want to change young people's attitude towards alcohol, drugs and other intoxicated substances, especially with those who drive. Project is focused on young drivers and drivers-to-be. We want to encourage them to be responsible, to think ahead, to plan a safe way home from a party, to...
Children who learn to move in real traffic environment and want to cycle are often confronted with new challenges on the streets. The increased motorization in urban areas and the feeling of stress and time pressure often leads to a risky and antisocial road safety behaviour of traffic participants...
Acidentes em passagens de nível (PN), envolvendo veículos ou peões.
Gentleman of the roads projectThis project motivates and encourages people not to be indifferent in case of serious traffic accident, it tries to motivate them to save or participate in saving of human life. Since the project celebrated 10 years of its existence (in September), we announced the “...
We have launched our road safety and education programme “Safety on Roads during a Lifetime” eight years ago aiming to reduce the number of fatalities and accidents. As children and pedestrians are the most vulnerable participants of traffic we have provided them education in order to enhance their...
High number of accidents at level crossings.Lack of education and prevention.
National transport policy is based on the principle of shared responsibility (driver, vehicle, road), or partnership among traffic participants: vehicle manufacturers, institutions and organizations responsible for the construction and maintenance of roads. The latest research about belted habits...
Prevención de accidentes y sus graves consecuencias mediante campañas educativas propias de prevención y sensibilización impartidas por sanitarios especialistas y lesionados medulares por un accidente de tráfico, ampliamente formados en seguridad vial.
Goodyear awareness campaign for improved road safety of novice drivers Goodyear developed a campaign to achieve a tangible breakthrough in the critical issue of road safety of Novice Drivers by championing the concept of ‘lifelong learning’ and conducting extensive research into the topic. There is...
Vulnerabilidad de los peatones (niños/niñas y personas mayores ) en entornos urbanos.
Les effets psychophysiologiques indésirables de la consommation abusive des produits psychoactifs tels alcool, drogues illicites, médicaments. De plus, les dangers sur la conduite générés par la somnolence. Le manque d'outils de sensibilisation ludiques et innovants sur le marché mondial.L...
To increase traffic culture of behavior patterns of youngsters, teachers and parents to reduce accidents, prevent their participation in adverse situations in traffic by bridging the gaps in teaching road safety to children from kindergartens and students through various forms of extracurricular...
Uno de los principales grupos de riesgo de los accidentes relacionados con el tráfico en los países de la Unión Europea lo constituyen los niños y jóvenes con edades comprendidas entre los cinco y los doce años. Los datos demuestran que el mayor porcentaje de accidentes tienen lugar cuando hacen...
Road audit; reducing road traffic deaths and injuries; identification and elimination of "black spots" on the roads...
Επειδή υπάρχει χαλαρή αντιμετώπιση στην εκπαίδευση της οδικής ασφάλειας από την Πολιτεία, δημιουργήσαμε (υπό την την Αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας και Μεταφορών) ένα Εθνικό Δίκτυο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στο θέμα της Εκπαίδευσης Οδικής Ασφάλειας. Σε κάθε επιμορφωτική συνάντηση θα δίνεται...

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - 1000-5000