ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Πηγές και Γνώση

Κατευθυντήριες οδηγίες και εργαλεία μέλους

Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να βρείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα εργαλεία που χρειάζεστε για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των δράσεων οδικής ασφάλειας που πραγματοποιείτε. Ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τα υπάρχοντα μέλη, ή για οποιοδήποτε οργανισμό προτίθεται να συμμετάσχει στη Χάρτα.