MOBILNOŚĆ I TRANSPORT
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Zasoby i wiedza

Wytyczne i narzędzia członka społeczności

Na tej stronie znajdują się wszystkie wytyczne i narzędzia niezbędne do zaplanowania, wprowadzenia w życie i ewaluacji działań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Są użyteczne zwłaszcza dla zarejestrowanych już członków oraz organizacji, które planują dołączyć do Karty.