MOBILITA A DOPRAVA
Európska charta bezpečnosti na cestách
Zdroje a poznatky

Usmernenia a nástroje pre členov

Na tejto stránke nájdete všetky usmernenia a nástroje, ktoré potrebujete na návrh, realizáciu a hodnotenie svojich opatrení zvyšujúcich bezpečnosť na cestách. Sú užitočné najmä pre existujúcich členov alebo pre akúkoľvek organizáciu, ktorá zvažuje pripojiť sa k charte.