ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέσα ενημέρωσης και τύπος

Article: An Italian road safety action where the initiator is described as signatory of the Charter

  1. Ελληνικά
  2. English
Country 
Geographical coverage 
national