ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέσα ενημέρωσης και τύπος

German Drivers Lobby AVD points out the overall objectives by the European Road Safety Charter

  1. Ελληνικά
  2. English
Country 
Geographical coverage 
national