ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέσα ενημέρωσης και τύπος

An Italian truck association calling for members to submit good practices

  1. Ελληνικά
  2. English
Country 
Geographical coverage 
national

siamo lieti di comunicarvi che Noi Camionisti partecipa al progetto della Commissione Trasporti Europea