MOBILITA A DOPRAVA
Európska charta bezpečnosti na cestách
Zdroje a poznatky

Médiá a tlač

Vyhľadajte médiá a stlačte tlačidlo

An Italian competition for road safety developed by Provincia di Rovigno and Adriatic LNG

Article about the European Road Safety Charter by Dekra (German member)

Our member LAS announcing the call for good practice in Lithuania

An Italian truck association calling for members to submit good practices

Press article in Italian: New article on an Italian project where the European Road Saefety Charter is described

Stránky