ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
open library

CAST: Road safety communication campaigns

  1. Ελληνικά
  2. English
Published on  
29. Ιανουάριος 2014
Media source 
http://ec.europa.eu

This 20 pages booklet is an abridged version of the CAST Manual for Designing, Implementing, and Evaluating Road Safety Communication Campaigns.

This report was produced by the CAST consortium for a project co-financed by the European Commission and represents the consortium’s views on road safety communication campaigns.

Published by the Publications Office of the European Union, Luxembourg.