ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
open library

Don't drive while tired

  1. Ελληνικά
  2. English
Published on  
28. Ιανουάριος 2014
Media source 
http://think.direct.gov.uk/index.html#sthash.Q8z5eJmX.dpuf

Studies have shown that drivers don’t fall asleep without warning. Drivers who fall asleep at the wheel have often tried to fight off drowsiness by opening a window, or by turning up the radio. This doesn't work for long. 

/file/think-dont-drive-while-tired_elTHINK! Don't drive while tired