MOBILITEIT EN VERVOER
Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid
open library

ERSC webinar on road safety education - 6 February 2019: short report and presentations

Published on  
20. februari 2019

Op 6 februari 2019 organiseerde het European Road Safety Charter-team een webinar, waarin verschillende experten hun kennis over (het belang van) onderwijs en opleiding rond verkeersveiligheid deelden. Het was alweer het derde webinar van de huidige Charterperiode.

Het webinar ging van start met een presentatie van Ludo Kluppels, verkeerspsycholoog bij Vias institute. Ludo ging in op drie onderwerpen: onderwijs over verkeersveiligheid voor kinderen en jongeren, rijopleidingen en opleidingen rond verkeersveiligheid op de werkvloer. Vervolgens mocht het webinar Jennie Hargreaves verwelkomen voor een uiteenzetting over onderwijs voor kinderen en jongeren. In haar presentatie – getiteld ‘The Physics of Road Safety’ – gaf Jennie uitleg over een aantal van de uiteenlopende activiteiten in het innovatieve verkeersveiligheidsprogramma van de Schotse Lockerbie Academy. Om af te sluiten was er een presentatie door Erik Roelofs, doctor in de filosofie en senior assessment scientist bij het Nederlandse onderzoekscentrum CITO. Erik schiep duidelijkheid en inzicht in het huidige onderzoek over processen van moral reasoning tijdens het rijden.