ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
open library

ERSC workshop in Bucharest, Romania - 21 March 2019: short report and presentations

Published on  
28. Μάρτιος 2019

On March 21st, a European Road Safety Charter workshop took place at the Parliament Palace in Bucharest, Romania.

Participants found out what the European Road Safety Charter is, why they should join it and how they can do so. Concrete members’ experiences were showcased and the event also provided an excellent occasion to discuss ways of improving road safety for all types of organizations and requirements for successful road safety initiatives.