ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
open library

ERSC workshop in Leuven, Belgium - 30 January 2019: short report and presentations

Published on  
18. Μάρτιος 2019

On January 30th, the Charter team organized a seminar in Leuven, Belgium. The seminar took place at the ‘Provinciehuis’, and was hosted in close collaboration with OVK-SAVE.

During the day, participants took part in 2 workshops. They could choose freely from a selection of workshops, depending on their own interests. PowerPoint presentations for all workshops can be found below. Aside from the workshops, the seminar also featured presentations on both OVK-SAVE and the European Road Safety Charter, a panel discussion and a networking lunch.