ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
open library

ERSCharter new banners for download

  1. Ελληνικά
  2. English
Published on  
6. Μάρτιος 2014
Media source 
http://www.erscharter.eu

The ERSCharter presented its brand new visual look, that is reflected on this website, the social media and all the communication channels.

You can show your support to the initiative by downloading the banners here below and publishing them on your website, blog, social media, newsletter (there is a special Facebook cover picture for you!), as well as in your printed communication.

Show your support to our community, and make a difference to European Road Safety!