ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
open library

L'unica cosa che so (Campagna Sicurezza Stradale)

  1. Ελληνικά
  2. Italiano
Published on  
29. Ιανουάριος 2014

Campagna sulla Sicurezza Stradale promossa da Life Onlus. Patrocinata dalla Città di Torino, dal Centro Studi Europeo Sicurezza Stradale, Associazione Europea Familiari Vittime della Strada Onlus e ASAPS (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale). Progetto aderente alla Carta Europea della Sicurezza Stradale.

/file/fabio-de-vincente-lunica-cosa-che-so-campagna-sicurezza-stradale-2013_elFabio De Vincente - L'unica cosa che so (Campagna Sicurezza Stradale 2013)