ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
open library

Presentation for ERSC webinar on road safety (performance) indicators - Sofie Questier - 29 June 2017

  1. Ελληνικά
  2. English
Published on  
1. Μάιος 2018

PPT-Presentation by Sofie Questier from the Belgian Road Safety institute about Managing Road Trafic Safety by ISO standard 39001.