ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
open library

Road Safety Vademecum by the European Commission

  1. Ελληνικά
  2. English
Published on  
28. Ιανουάριος 2014
Media source 
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm#sthash.TcI6FQns.dpuf

Short and synthetic document presenting the “Road safety trends, statistics and challenges in the EU 2011-2012”. Based on data from the EU road accident database (CARE), presenting the first provisional figures reported for 2012, it provides an overview of the latest road safety data and the main road safety developments in the EU.