ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
open library

Traffic signs, signals and important traffic rules in Germany

  1. Ελληνικά
  2. English
Published on  
28. Ιανουάριος 2014
Media source 
http://www.adac.de

Traffic signs, signals and important traffic rules in Germany.

  • Warning and information signs
  • Signs giving orders
  • Special and supplement signs