MOBILITÄT UND VERKEHR
Europäische Charta für Straßenverkehrssicherheit
Bewährte Praktiken

Good practice submission

  1. Deutsch
  2. Latviešu

Good practice submission

Welches Problem wollen Sie angehen? 
LAMB (Latvijas automoto biedrība) apzina esošo situāciju uz Latvijas auto ceļiem, un risina dažādus ar satiksmes organizāciju saistītās problēmas – tai skaitā auto vadītāju uzvedības monitorings uz ceļiem, zelta likumu ievērošanu, tehnisko līdzekļu droša izmantošana uz ceļiem, jauniešu piesaiste autovadītāju kultūras izveidei drošības nodrošināšanai uz ceļiem.Divus gadus LAMB aktīvi iesaistās 10 zelta likumu izplatīšanā starp autovadītājiem. Lai pārliecinātos, cik labi ceļu satiksmes dalībnieki pārzina šos likumus gan jaunieši, gan pārējo satiksmes dalībnieku vidū, bija nepieciešama mūsdienīga un interaktīva akcija, tāpēc organizējām VIDEOkonkursu – „Izveido savu īsfilmu, par 10 satiksmes drošības zelta likumu ievērošanu”. Mērķis - nodrošināt plašākas auditorijas iesaistīšanos šo 10 zelta likumu ievērošanā. Pamatuzdevums – izglītot ceļu satiksmes dalībniekus un nodrošināt interesi par drošu braukšanu uz ceļa. Izveidotie videoklipi tika publiskoti ar satiksmes drošību saistītos interneta portālos, kā arī labākie 3 – 5 video tiks parādīti ar auto nozari saistītos raidījumos.Izglītots ceļu satiksmes dalībnieks būs vērīgāks un nepieļaus tās kļūdas, kuras viņš būtu pieļāvis, neievērojot šos 10 zelta likumus, tādejādi netiešā veidā tiks mazināts auto satiksmes negadījumu skaits (kuri būtu notikuši, ja netiktu ievērots neviens no šiem 10 zelta likumiem) un iespējams arī straujāk samazināsies nelaimes gadījumos bojā gājušo skaits. LAMB uzskata un cer, ka atkārtoti veidojot līdzīgas akcijas, varētu panākt augstāku atbildības sajūtu to satiksmes dalībnieku vidū, kuri būs iesaistījušies šajās akcijās.Galvenais rādītājs kas tiks ņemts vērā cik daudz no dalībniekiem vēlēsies piedalīties šajā akcijā, kā arī, cik no šiem dalībniekiem, nākotnē patiešām ievēros šos 10 zelta likumus, plānots, ka aptaujas veidā pēc gada tiks veikta ekspress aptauja, jeb dalībnieku tests, vai viņi nav aizmirsuši par šādu likumu ievērošanu.
Was planen Sie zu tun? Beschreiben Sie Ihre Ziele: 
Piesaistīt jauniešu uzmanību ar interaktīvām metodēm. Lielākā daļa jauno un topošo satiksmes dalībnieki mūsdienās bieži izmanto sociālos tīklus un uztver vairāk interaktīvos mēdijus, lai piesaistītu to uzmanību ir nepieciešama arī atbilstoša pieeja šim at
Mērķis – nodrošināt autovadītāju, riteņbraucēju, motociklistu aktīvāku iesaistīšanos ceļu satiksmes drošības jautājumos un FIA 10 zelta likumu ievērošanā.
Wie viele Menschen wollen Sie erreichen? 
Wie wollen Sie vorgehen? Führen Sie die Maßnahmen auf, die Sie durchführen möchten: 
Daten 
Sonntag, 1 März, 2015 bis Freitag, 30 Oktober, 2015
Name of action 

Mērķis – nodrošināt autovadītāju, riteņbraucēju, motociklistu aktīvāku iesaistīšanos ceļu satiksmes drošības jautājumos un FIA 10 zelta likumu ievērošanā. Lielākā daļa jauno un topošo satiksmes dalībnieki mūsdienās bieži izmanto sociālos tīklus un uztver vairāk interaktīvos mēdijus, lai piesaistītu to uzmanību ir nepieciešama arī atbilstoša pieeja šim attīstības virzienam. Par satiksmes drošības jautājumiem interaktīvs, īss bet tiešs ar iesaistītu konkrētās auditorijas sadzīves slāni „mesidžs” mūsdienās dod daudz lielākus rezultātus, kā neinteraktīvās metodes. Sabiedrība sevi asociē ar to, kas notiek ikdienā, tāpēc organizējot akciju, mēs žūrijā piesaistījām ne tikai atzīstamus auto nozares speciālistus, bet arī sabiedrībā atzītas it īpaši jauniešu vidū atpazīstamas personas.
Jauniešu galvenais uzdevums bija izveidot īsfilmu par kādu no vai visiem 10 satiksmes zelta likumiem.
Sagatavotās īsfilmas arī uzvarētāja, tika publiskotas sociālajos tīklos.

Wie werden Sie Ihre Ergebnisse verbreiten? 
Rezultāti tika izplatīti sociālajos tīklos - Facebook, draugiem.lv, youtube.
Wie gehen Sie vor, um den Erfolg Ihrer Maßnahme zu bewerten? 
1. Skatījumu skaits sociālajos portālos iesūtītajiem un publicētajiem video.2. Atsauksmju skaits un to būtība.3. Atkārtot līdzīgu akciju periodiski, novērtējot jauniešu un autovadītāju izpratnes nostiprināšanos par 10 satiksmes drošības zelta likumiem.
Wer wird die Evaluierung vornehmen? 
Internal evaluation
Wann werden Sie die Evaluierung durchführen? 
Before and after the intervention
Wie viele Gruppen werden Sie evaluieren? 
Interventionsgruppen 
1
Kontrollgruppen 
1
Bitte führen Sie die Indikatoren auf, mit denen Sie den Erfolg messen wollen 
piesaistīto dalībnieku skaits
piesiastīto skatījumu skaits izvietotajiem materiāliem par konkursu
atzīmeto videoklipu skaits to skatījumu skaits
iesniegto atsauksmju skaits
Bitte beschreiben Sie die Evaluierungswerkzeuge, die Sie verwenden wollen, z. B. Umfragen, Interviews, Schwerpunktgruppen usw. 
atsauksmes no portālu komentāriem
izlases tipa anketēšana starp jauniešiem kuri ikdienā lieeto auto. anketēšana tiek organizēta paralēli citām LAMB aktivitātēm.