ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Οδική Ασφάλεια εν δράσει

Καλή πρακτική

Submit your good practice

We are pleased to inform you that the ‘Good practices’ section of the ERSC’s website is now open for submissions. A good practice can be any set of actions (strategies, measures, methods, approaches etc.) that have been successfully addressing a road safety problem. If you have undertaken a project falling under this description, share it with us by submitting your good practice. The deadline for your application is May 31st 2019.

By submitting your good practice, you will be eligible to win an Excellence in Road Safety Award. This year we have a special 'school challenge' with two subcategories (infants and children, and pre-teens and adolescents). It is important to note that the call for submissions is not only open for recently developed good practices, but submissions can also include less recent but still ongoing good practices.

In order to submit your good practice, you first have to sign a commitment by becoming a member of the ERSC community. You can find more information about joining the European Road Safety Charter on this page. More information on the call for good practices and the main evaluation criteria can be found here.

Αναζήτηση ορθών πρακτικών

Culture and behavior in safe traffic on the street.
Στη χώρα μας υπάρχει σημαντικό έλλειμμα στην εκπαίδευση των πεζών και στη συλλογική μας κυκλοφορία στους δρόμους. Πολλές παραβάσεις πεζών είναι η αιτία τραγικών ατυχημάτων που συμβαίνουν καθημερινά στο δρόμο.
Keep children at school safely
Excessive consumption is a reality in the academic parties and every year several dozen young people enter the hospital in an alcoholic coma.
The major contribution of NRSO is to continuously and dynamically support the road safety decision makers and stakeholders with updated knowledge and data via open-science and thus, contribute to the significant reduction of the number of road accidents and of the related casualties in Greece, in...

Σελίδες