ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Οδική Ασφάλεια εν δράσει

Καλή πρακτική

Submit your good practice

We are pleased to inform you that the ‘Good practices’ section of the ERSC’s website is now open for submissions. A good practice can be any set of actions (strategies, measures, methods, approaches etc.) that have been successfully addressing a road safety problem. If you have undertaken a project falling under this description, share it with us by submitting your good practice. The deadline for your application is May 31st 2019.

By submitting your good practice, you will be eligible to win an Excellence in Road Safety Award. This year we have a special 'school challenge' with two subcategories (infants and children, and pre-teens and adolescents). It is important to note that the call for submissions is not only open for recently developed good practices, but submissions can also include less recent but still ongoing good practices.

In order to submit your good practice, you first have to sign a commitment by becoming a member of the ERSC community. You can find more information about joining the European Road Safety Charter on this page. More information on the call for good practices and the main evaluation criteria can be found here.

Αναζήτηση ορθών πρακτικών

Budzenie świadomości zagrożeń w ruchu drogowym oraz nauka skutecznego reagowania.Celem nadrzędnym naszej działalności edukacyjnej jest BEZWGLĘDNA redukcja zdarzeń drogowych z udziałem młodych kierowców w wieku 18-25 lat.Wszystkie działania prowadzone są w duchu propagowania filozofii ecodrive.
DADO QUE DESDE EL CRC DETECTAMOS ACTITUDES Y HÁBTIOS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD VIAL (CONSUMO DE TÓXICOS, ACTITUD FRENTE AL RIESGO, CONSUMO DE MEDICAMENTOS, HÁBITOS SALUDABLES NEGATIVOS), CON UNA INCIDENCIA ELEVADA EN NUESTRA SOCIEDAD, Y POR TANTO INFLUYENTES EN LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO,...
Alcohol y conducción en jóvenes entre 18 y 25 años principalmente
Making it mandatory for women to wear Helmet in Northern India.Majority of Sikh lives in Northern India especially in Punjab Chandigarh and As in Sikh religion wearing helmet is not allowed because Sikh used to wear turban but those Sikh women who do not wear turban also dont wear Helmet and just...

Σελίδες