MOBILUMAS IR TRANSPORTAS
Europos kelių saugos chartija