ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

Articulo informativo

  1. Ελληνικά
  2. Español

Una pregunta muy recurrente a los asesores y especialistas en Seguridad Vial Infantil es sobre cuántos Sistemas de Retención Infantil van a tener que usar nuestros hijos mientras no tengan la altura necesaria y obligatoria para hacer uso del propio cinturón de seguridad del vehículo que vayan ocupando como usuario.