ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

Campaña #GestosQueSalvanVidas Mi primera vez en moto

Participación en la Feria de la motocicleta en la isla de Gran Canaria. Se fomentará el USO RESPONSABLE DE LA MOTO