ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Center of Initiatives for improvement of road safety)

  1. Ελληνικά
  2. English

Main areas: • Creation and implementation of professional educational programs • Creation and implementation of integrated social campaigns • Creation and realization of trainings and workshops • Creation and implmenetation of Social Programs of Communication • Communiation and PR of the programs • Monitoring and professional evaluation of the programs Destination: • Children • Teenagers • Young drivers • Adults • Seniors Main programs: • Road Show (with IRSA and Trafpol), young drivers • PrzyWracam (with Cracow prision), young drivers • Jadę z Wyobraźnią (with Cracow prision), young drivers • World Day of Remembrance – national ceremonies in Poland • Akademia Jasnej Sówki, children • Świecę przykładem – senior na rowerze, seniors • Radiostrada nocą – radio program on road safety

Additional documents