ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

Colaboración con el ayuntamiento de Almería por el día Mundial sin Alcohol 2015

El sábado 14 de noviembre hemos colaborado activamente en los actos organizados por el Ayuntamiento de Almería a través del Área de Asuntos Sociales, Familia y Políticas de Igualdad con motivo del Día Mundial sin Alcohol 2015.