MOBILNOŚĆ I TRANSPORT
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Działania członków

Dear Driver, do not rush, take as long time as you need

Dear Driver, do not rush, take as long time as you need
Φίλε οδηγέ, μην βιαστής πάρε όσο χρόνο χρειάζεται