MOBILITA A DOPRAVA
Európska charta bezpečnosti na cestách
Činnosti členov

Dear Driver, do not rush, take as long time as you need

Dear Driver, do not rush, take as long time as you need
Φίλε οδηγέ, μην βιαστής πάρε όσο χρόνο χρειάζεται