ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

DNA_Why are Helmet without ISI Mark Dangerous Your Life

"DNA_Why are Helmet without ISI Mark Dangerous Your Life" video collected from ZEE NEWS Youtube and Film Show displayed in all Road Safety Programmes and Energy-Petroleum Conservation activities from month of April'2019-to-March 2020 for Public Awareness on required Helmet use and Save Human Life,