ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

European day without road death

  1. Ελληνικά
  2. English

Technical school Slavonski Brod marked the European Day without deaths in traffic with the development of posters and lectures about safe movement of traffic.