ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

Life Skills Road Safety Workshop in schools

  1. Ελληνικά
  2. English

I deliver a workshop to children aged 11 to 13 during their Life Skills Week initiative. After introducing a small but relevant highway code quiz, we spend time looking at how they can't effectively do two things at once (use technology and cross the road safely) and produce a Road Safety Policy for their school.