МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ
Европейска харта за пътна безопасност
Членове дейности

"Look before you enter"

"Look before you enter" ... what do we mean? Watch the video and share it. It is worth saving a life!
"Κοίταξε πριν μπεις" (Look before you enter) ... τι εννοούμε; Δείτε το βίντεο και κάντε το share. Αξίζει να σωθεί μία ζωή!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=W1YqvsQt5HE