ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

Road Safety Challenge Prize Giving

  1. Ελληνικά
  2. English

On 9th of May we gave prizes to the students for the best essay, slogan, poster and craft about Road Safety. Attached please fiind some photos about the event.  Prizes were given by the school, Transpot Malta and ITS Malta and the special guests were Alex Borg from ITS Malta, Pierre Vella consultant at Transport Malta and Ms Charmaine Craus from Transport Malta.