ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

The School Safety Club

  1. Ελληνικά
  2. English

The School Safety Club in The Primary School No. 10 with Supportive Classes name Polonia in Słupsk reminds all the students about both their own safety and the nearest surrounding by keywords and school exhibitions. Now the time for trips, rallies and camps begins, so... Be careful! Be visible! Be reasonable! Be responsible! Be safe at your leisure!