ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

Short film to raise awareness about work related road accidents

Road safety is one of the major concerns that we have at HEMAG in terms of occupational safety and health. This is because of the frequency with which we use vehicles and the severity of the consequences of accidents. In addition, in a recent survey of our staff, more than 50 % of workers had a traffic accident during their time with us. For this reason, we have made a short film to make them aware of the wide range of risks.

/file/seguridad-vial-grupo-hemag-relatos_elSeguridad Vial | Grupo Hemag | "Relatos"