MOBILNOŚĆ I TRANSPORT
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Działania członków

Spolupráce s Policejním muzeem

  1. Polski
  2. Čeština

Aktivně spolupracujeme s Muzeem policie, zúčastňujeme se akcí, pořádaných tímto muzeem, jako je Den dětí, Černé divadlo apod. Od prvních až třetích tříd navštěvují děti divadelní představení Pohádkový semafor a čtvrté a páte třídy Kolo tety Berty a představení Šikana.