ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

TALLER DE SEGURIDAD VIAL

  1. Ελληνικά
  2. Español

Taller de seguridad vial Infantil enfocado a las familias donde se hablará principlamente de las ventajas de que los niños viajen de espaldas a la marcha el mayor tiempo posible.