ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

Zero Fatalities because everyone matters

  1. Ελληνικά
  2. English

Road Zero Group Ltd. https://www.facebook.com/groups/1529989547298631/ is a not for profit road safety campaign organisation for the 5 main areas of concern for Road traffic collisions, Zero Fatalities is all about eliminating fatalities on our roadways. Some people may think zero is an impossible goal, but when it comes to your life, or the lives of your friends and family, what other number would be acceptable? We’re aiming for Zero Fatalities because everyone matters. So start by saving your own life and join us on the Road to Zero Fatalities today. "