ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Οδική Ασφάλεια εν δράσει

Πρόσφατες δραστηριότητες των μελών

Αναζήτηση των δραστηριοτήτων των μελών

La Policía Local de Mutxamel es un servicio público de seguridad pública. Entre los ámbitos a los que afecta esta protección a la seguridad ciudadana se encuentra la seguridad vial, materia en la que se encuentra comprometida la organización, con el objetivo de prestar un servicio de calidad.

Wir führen Schulbus-Schulungen durch, stellen für Schulen, Hilfsorganisationen, Polizei und Feuerwehren unser Unfall - Denk - Mal zur Verfügung. Unsere Verkehrssicherheitsexperten stehen Ihnen gerne als Referenten für Ihre Veranstaltung zur Verfügung

Σελίδες