ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
#SaveKidsLives

#SaveKidsLives

Στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου Αειφορίας και του τμήματος οδικής ασφάλειας προτείνουμε δράση που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να λάβουν μέρος στα εργαστήρια οδικής ασφάλειας. Αποφασίσαμε να εντάξουμε πρόγραμμα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διότι σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα μεταφέρετε η σκέψη από την οδήγηση του Ποδηλάτου σε μηχανοκίνητο όχημα (μηχανάκι – αυτοκίνητο).

11. Μάιος 2017 εώς 14. Μάιος 2017
Megara
Greece

Durante la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial 2015, hemos firmado la Declaración de los Niños para la Seguridad Vial y difundido el mensaje entre nuestros usuarios del Centro Ocupacional de Noreña para que ellos pudiesen difundirlo entre sus familiares y amigos. También se ha trabajado la elaboración de unos carteles con mensajes alusivos a la seguridad vial para participar en la campaña de "selfies" y difundir el mensaje a través de twitter.

Εγγραφή στο RSS - #SaveKidsLives