ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
webinar

webinar

Preventing Drink Driving was the topic of the the ERSCharter webinar, held on October 8th.  After a presentation of the general trends related to drink driving, Dr. Jean-Pascal Assailly explained the various factors which influence such behavior: the neurobiological, psychological, social and cultural determinants. He then described various strategies, models and tools which can be used to prevent drink driving. A large part of the event was dedicated to discussion and questions from the public.

4. Ιούνιος 2014
online webinar
International
6. Μάρτιος 2014
online webinar
European Countries
11. Μάρτιος 2014
online webinar
European Countries
30. Απρίλιος 2014
online webinar
26. Μάρτιος 2014
online webinar
Εγγραφή στο RSS - webinar